წარმოება

არ გამოიყენოთ ეკონომიური წარმოება, პატივი ეცით ადამიანებს.

ეკონომიური წარმოება და ეკონომიური მართვა, მოკლედ რომ ვთქვათ, პროდუქტები და  israfsizმომსახურება გამოიხატება იმაში, რომ მომხმარებელს შესთავაზოს სწორად წარმოების უსწრაფესი გზა. მიმდინარეობს ეკონომიური აზროვნების მთავარი ფილოსოფია ნარჩენების წმენდის სისტემაში, რომელზეც მოდის მთელი დატვირთვა. ადამიანების  პატივისცემა და მუდმივი სწავლა ასევე წინაპირობას წარმოადგენს აღნიშნულის მისაღწევად.