კორპორატიული პასუხისმგებლობა

ISO 14001 გარემოს მართვის სისტემა

იმის გაცნობიერებით, რომ ავეჯის წარმოებაში საჭირო ნედლეული ბუნებრივი რესურსებიდან არის მიღებული, ჩვენი ძირითადი პრინციპებია:

  • გარემოს დაცვასთან დაკავშირებული სამართლებრივი კანონმდებლობის დაცვა;
  • მიზნების დასახვა, რაც მოიცავს ჩვენი ნარჩენების შემცირებასა და ბუნებრივი რესურსების მოხმარებას,და მუდმივ გაუმჯობესებას.

ჩვენი პრინციპებისა და ამოცანების შესაბამისად, ჩვენ ვზრდით სწავლების დონეს და ჩვენი თანამშრომლების მონაწილეობას, და ვაუმჯობესებთ ჩვენს დადებით წვლილს ადამიანების საქმესა და გარემოში.